Entreprenør Adserballe & Knudsen

En banebrydende tilgang til byggeledelse
Hemmeligt våben til byggeplanlægning: Lokationsbaseret tidsplanlægning

Kundetilfredshed i fokus for stor entreprenør

Adserballe & Knudsen har indtaget en banebrydende tilgang til deres seneste renoveringsprojekt. Det almennyttige byggeri Ringparken i Roskilde omfatter 600 boliger fordelt på 24 blokke. Renoveringen er opdelt i tre etaper, hvor ca. halvdelen af beboerne genhuses i forbindelse med etape 2 og 3. Adserballe og Knudsen har integreret Tactplan Control, en app til planlægning i realtid, i processen. Deres nye hemmelige våben til planlægning: Lokationsbaseret tidsplanlægning.

En revolution i bygge- og projektledelse

Tactplan Control har hurtigt manifesteret sig som en hjørnesten i projektet, og dens funktion som en åben platform har fremmet udvekslingen af vigtige oplysninger. Samtlige involverede parter har adgang til projektets tidsplan og fremdrift, hvilket skaber et miljø med fuld transparens.

Skræddersyet informationsoverførsel

En afgørende styrke ved appen er dens filtreringskapacitet, som tillader skræddersyet informationsoverførsel til specifikke aktører. Dette gavner både underentreprenører, som kan få adgang til en filtreret tidsplan og en oversigt over leverancer, men i særdeleshed også for bygherre, der har mulighed for at filtrere informationer, som de kan videreformidle til beboere.

Forbedret bygherreontrol og tilfredshed hos beboerne

Bygherres beboerkoordinator kan udtrække oplysninger direkte fra Exicute omkring, hvornår vinduer i specifikke lejligheder skal udskiftes, eller hvornår bestemte beboere midlertidigt skal genhuses. Hun bliver holdt ajour med faktisk fremdrift, og kan i god tid varsle ændringer til beboerne.

Ved henvendelser og spørgsmål fra beboerne, kan hun logge på appen og besvare dem med det samme. Denne funktionalitet øger ikke blot kommunikationens effektivitet, men sikrer også beboernes tilfredshed og tryghed under hele renoveringsprocessen.

Effektiv supervision og økonomiske besparelser

Også bygherres byggeleder anvender appen. Med adgang til kritiske data om fremdrift, kan han skabe et grundlag for præcis planlægning for effektiv tilsynsføring. For eksempel kan byggelederen nu informere tilsynsteamet om nøjagtige tidspunkter for tilsyn i specifikke lejligheder eller områder. Mere effektive og præcise tilsynsforløb giver bygherre en potentiel økonomisk besparelse.

Bygherre og entreprenør får opdateringer om tidsplanen samtidig

 Der er ingen tvivl om at tidsplansstyring gennem Exicute og den indsigt vi kan hente i Appen gør os som Bygherre mere “selvstændige” i forhold til planlægning af tilsynet, men også i forhold til beboersvar. Det understøtter og letter samarbejdet mellem os og entreprenøren, da vi kan referere og “se ind i samme system”. Vi risikerer ikke, vi kigger ind i “forskellige og ulige tidsplaner”, men har fx til alles fordel eventuelle opdateringer samtidigt." Malene Madrid Poulsen, Projektleder, Byggeri, Boligselskabet Sjælland

Fremtiden for renoveringsprojekter

Ved at implementere en digital platform som Exicute har entreprenørerne demonstreret, hvordan moderne teknologi kan revolutionere projektstyringen og skabe en forbedret bygherreoplevelse. Erfaringerne fra dette projekt peger på mulighederne for at optimere fremtidige renoveringsprojekter ved at integrere digitale værktøjer som Tactplan Control og derigennem sikre bygherrens behov og tilfredsstillelse.

Fortsat succes med appen

"Bygherre har udtrykt stor tilfredshed med den øgede gennemsigtighed og muligheden for hurtig og præcis kommunikation. Appen fortsætter med at fungere som en central informationskilde, der letter koordinationen mellem entreprenører, underentreprenører og bygherrer. Vi glæder os til at holde øje med, hvordan dette banebrydende projekt skrider frem, og de spændende muligheder som Tactplan Control og lignende teknologier bidrager til byggeindustrien med. Byggeindustrien er i konstant udvikling og lokationsbaseret tidsplanlægning er bare ét eksempel på, hvordan innovation kan give bedre resultater for alle involverede parter."

  • Jakob Hemmingsen, Projektleder, Adserballe & Knudsen A/S

Vil du lære mere?

Er du blevet inspireret af Adserballe & Knudsens banebrydende renoveringsprojekt? Lad os aftale et personligt webmøde, der passer dig, og undersøge hvordan disse innovative metoder kan blive skræddersyet til at passe til behovene i dit projekt.

Kom i kontakt med vores team: Send endelig en mail eller ring til os for at aftale en dag for mødet. Vi tjekker vores indbakke i løbet af dagen og vender straks tilbage til dig: info@tactplan.com / +45 98 10 44 22

Slut dig til revolutionen i byggeriet: Bliv en del af et netværk af førende personer i industrien, der gør brug af moderne teknologi for at opnå bedre resultater, øget transparens og større kundetilfredshed. Læs mere om den banebrydende metode her.