Business Intelligence

Tactplan Control er et business intelligence setup gives a quick and visual overview of building activities. 

Bedre overblik i byggeriet
med datavisualisering fra Tactplan Control

Overblik over tid og økonomi med Tactplan Control dashboard

Tactplan Control er et set-up, som vi har udviklet og implementeret på flere stor-skala projekter med positive resultater. Vi vil på denne side gerne dele resultaterne, og inspirere med eksempler på, hvordan store danske aktører har implementeret Business Intelligence og Big Data til projekt- og risikostyring i byggeri..

Vores kunder er nogle af Danmarks største og mest indflydelsesrige entreprenører og bygherrer. Læs cases og kundeudtalelser her.

Dashboard Business Intelligence Tactplan

For at imødekomme risici i byggeprocessen, etableres Tactplan Control platformen til løbende beregning og afrapportering af earned-value og analyse (S-kurver) af faktisk udført arbejde ift. det planlagte.

Dette gøres ved, at de verificerede mængder fra bygningsmodellerne integreres med tilbudslisterne og en lokationsbaseret tidsplan. Fremdriften skal indmeldes enten af byggeledelsen eller entreprenørerne i en simpel app. Alle data samles og visualiseres i Business Intelligence dashboards, med enten daglig eller ugentlig opdatering. Afvigelser identificeres og afhjælpes før de forårsager ekstra omkostninger. Samme platform anvendes til kontrol og styring af aconto-fakturering.

Tactplan Control skaber overblik

Overblik over dine data med Tactplan Control

Vi har udviklet en Business Intelligence-løsning, der er designet til bygge-, energi- og anlægsbranchen. I byggebranchen kan Business Intelligence, bruges til at samle og visualisere data om tidsplaner, cash flow, fakturering, sikkerhed og sundhed vedrørende en byggesag.

Tactplan ControlEnkelt og effektivt.

Vores løsning er et værktøj med tilpassede dashboards. ‘Dashboard’ betyder instrumentbræt på engelsk. Instrumentbrættet i en bil viser dig hvor hurtigt du kører, hvor mange kilometer du har kørt, hvor meget benzin du har i tanken osv.

Overblik over fremdrift med Tactplan Mobil

Tactplan Mobile tilbyder en specialudviklet mobil applikationsløsning, hvis primære formål er at registrere og visualisere fremdrift for aktiviteter på projektets lokationer. Tactplan Mobile kan anvendes sammen med planlægningsprogrammet Schedule Planner Standard og Microsoft Project.

Byggeriets parter kan desuden registrere forhindringer og kommunikere gennem tekst og billeder. Ligeledes kan informationsstrømmen indeholdende kommentarer eller opdateringer på aktiviteters stade følges i et ”byggefeed” med seneste ændringer/aktuelle forhindringer.

Kort sagt får projektet en app, som kan netop det byggeledelsen ønsker, uden unødvendige funktioner og forvirrende muligheder – Enkelt og effektivt.

Udførlig dokumentation

På samme måde viser Tactplan's dashboards dig et øjebliksbillede af dit byggeprojekts tilstand, samtidig med at du får udførlig dokumentation for tidligere arbejde og ‘forecasts’ om byggeriets fremtidige udvikling. Via disse dashboards kan du, som bygherre eller totalentreprenør, på meget kort tid få det fulde overblik over hvordan dit byggeprojekt forløber.

Du skal bare bruge en tablet, PC eller smartphone.

Vi bygger dashboardene fra bunden alt efter dine behov og sætter det hele op ved hjælp af Microsoft-programmet Power BI, så du får en driftsikker løsning. Dashboardene trækker på analyser fra programmet Tactplan. Tactplan Schedule.

Her på siden kan du læse mere om vores dashboards og de forskellige funktioner.

Værsgo at se dig omkring!

Tidsstyring

Tidsstyring gælder ikke kun om at lægge en god tidsplan. Du skal også følge op og rette til hvis der sker ændringer i planen.

Hos Tactplan mener vi, at der er forskel på planlægning og tidsstyring.Hvor planlægning handler om at lægge en arbejdsplan, der udnytter byggepladsen bedst muligt – fx en optimeret lokationsbaseret tidsplan, – handler tidsstyring om at følge op på om vi så når vores mål.

Tactplan Control og mobil giver dig et hurtigt og visuelt overblik over hvordan det går. Når du følger op på fremdrift per aktivitet per lokation, kan du hurtigt identificere problemer og rette op i tide. Sådan mindsker du risikoen for, at det fører til en forsinkelse af hele aktiviteten og eventuelt refleksforsinkelser af byggeriet.

Aflæs fremdrift “live” på byggemøderne

 

Gennem Tactplan Control får du mulighed for at følge dit byggeri i detaljer direkte fra skærmen. På den måde sparer I tid ved møderne, hvor I kan koncentrere jer om det vigtigste, fordi der allerede er styr på hvor langt I er med byggeriet.

Med dashboards kan du følge:

  • byggeriets fremdrift dag for dag i forhold til det planlagte
  • præcis hvilke lokationer der er bagud eller færdige til tiden
  • hvor de enkelte entreprenører skal arbejde på de forskellige tidspunkter

Det unikke ved Tactplan Control er at vores analyser automatisk kombinerer tid og økonomi.Du får overblik over dit byggeprojekts økonomi over tid, og ikke bare et ulæseligt regneark med røde felter over det hele. dashboard solutions for financial management.


I denne oversigt fortæller vi om hvordan vores dashboard set-up kan hjælpe dig med at lave mere effektiv tidsstyring. views that help you with time management.
Læs om de enkelte moduler herunder eller kontakt os , hvis du er interesseret i at høre mere.

Projektoverblik

 

Dashboard-modulet Projekt Overblik giver dig et hurtigt overblik over projektets mest essentielle KPI’er. Her kan du se en graf over byggeriets fremdrift over tid i forhold til den planlagte fremdrift for byggeriet..

Dokumentation og overblik

 

Dette værktøj til tidsstyring er visuelt og giver intuitiv mening for de fleste. Så bliver det nemmere at tage snakken til møderne, når I først hurtigt har sikret jer at alle er på samme side.

Med Projekt Overblik kan du se:

  • the de enkelte aktiviteters fremdrift i procent
  • fremdriften i arbejdet på individuelle lokationer
  • en grafisk visualisering af aktiviteternes færdighedsgrad på hver aktivitet
  • en status på økonomien – hvor stor en del af budgettet er brugt på et givent tidspunkt?
  • ‘forecasts’ for økonomi og tid – hvordan kommer det sandsynligvis til at gå?

Ved hjælp af dato-filteret kan du selv bestemme hvilken tidsperiode du vil kigge på. På den måde fungerer dashboardet også som dokumentation for udført arbejde.Er du i tvivl om præcis hvad der forårsagede en bestemt forsinkelse? Skru tiden tilbage og find årsagen.

Progress Matrix

Funktionen Status Matrice giver dig en tabelvisning af arbejder på de enkelte lokationer.Farvekodningen fortæller dig hurtigt om arbejdet er færdigt til tiden, bagud eller endnu ikke påbegyndt.

Du kan selv filtrere visningen på forskellige måder, fx efter lokation, fag, tidspunkt og arbejdstype.

Cyklogram og Gantt-visning

Med vores dashboard ved hånden kan du hurtigt kommunikere den aktuelle tidsplan til alle samarbejdspartnere, underentreprenører eller bygherre. Hvis der sker ændringer i tidsplanen, fremgår det af dashboardet, så du hele tiden er opdateret med den nyeste information.

Dashboardet kan vises på en tablet eller smarttelefonså du ikke behøver slæbe udprintede tidsplaner med rundt på byggepladsen. Klik på en lokation eller en aktivitet for at zoome ind på den.

Enkel kommunikation af tidsplanen

For at gøre tidsplanen nem at kommunikere har vi gjort det muligt at skifte mellem Cyklogram og Gantt-visning Næsten alle har forskellige præferencer for, hvordan de foretrækker at læse deres programmer. Med denne mulighed er dette ikke længere et problem.

For at opsummere gør det at have den lokationsbaseret tidsplan lige ved hånden det nemmere at diskutere ændringer i planen g vurdere de sandsynlige konsekvenser.

Du kan også forbinde din tidsplan fra Tactplan Schedule med Tactplan Control.

Staderegistrering via Tactplan Mobil

For at kunne bruge dashboards til effektiv tidsstyring af byggeriet er det vigtigt at du har de nyeste informationer om fremdrift.

Derfor har vi udviklet en app Tactplan Mobil, til staderegistrering på byggepladsen.

Læs mere om vores app for staderegistrering her!