Kunder

Sådan hjælper Tactplan og lokationsbaseret tidsplanlægning vores kunder;  

Logo Dansk Boligbyg
Logo Dansk Boligbyg

"ENDELIG bliver der udviklet et solidt produkt med en solid platform baseret på nordiske planlægningsmetoder. Tactplan er intuitiv med en simpel brugergrænseflade, hvilket gør implementering meget lettere. Min ambition er at implementere lokationsbaseret planlægning på alle vores projekter i løbet af få år, og jeg kan nemt se, hvordan Tactplan kan være det værktøj, der gør det muligt.

Alle, som anvender metoden, oplever en klar forbedring i samarbejdet og arbejdsmiljøet på byggepladsen."                                  

Bjarke Apollo

Digitaliseringsmanager, Dansk Boligbyg

”Lokationsbaseret tidsplanlægning resulterer i en bedre indbyrdes forståelse og dermed færre konflikter i udførelsesfasen. Det giver et langt bedre overblik over byggeprocessen, end noget andet værktøj.”

”Vi får et bedre flow, fjerner spildtid og finder optimeringsmuligheder. Der er ikke noget projekt, hvor det ikke kan anvendes! Det ligger helt sikkert lige til højrebenet, når der er tale om boligbyggerier, men også ved kompliceret erhvervsbyggeri uden, eller med kun få gentagelser, virker det. Og som regel over al forventning!”

Kristine Ann Barnes

Proceschef, MT Højgaard, MT Højgaard

"Alle ved præcis, hvornår en lokation er dedikeret til de enkelte fag. Hvis elektrikeren for eksempel kommer til en lokation for at ordne lidt småting, men denne lokation er reserveret til VVS’eren, må han pænt spørge om lov og indordne sig. Det er VVS’eren, der har ret til at være på den lokation den dag. Det gør det meget lettere at koordinere", forklarer Morten Høj Christensen.

Han oplever, at det har gjort hverdagen lettere for underentreprenørerne. "Deres opgaver er fortløbende, og deres bemanding holdes stabil. De skal ikke mande op og ned – og det er penge på bundlinjen."

"Bygherren er også glad for systematikken i metoden, fordi den giver bedre mulighed for at følge med i arbejdet. Bygherren ved med sikkerhed, at hvis gulvmanden er gået i gang i opgang 3, så er alt færdigt i opgang 1 og opgang 2."

Morten Høj Christensen

Projektleder, Rescale

Som en af de positive konsekvenser Enemærke & Petersen har oplevet gennem anvendelsen af lokationsbaseret tidsplanlægning er en væsentlig reduktion af udførselstiden.

"Ved at få et bedre overblik over det optimale flow, kan aktiviteterne rykkes tættere sammen, og udførselstiden reduceres. Tidsplanen vedrørene Vapnagaard er vanvittig stram. Efter min mening, kunne vi ikke gennemføre denne renovering til tiden, uden brug af lokationsbaseret tidsplanlægning", siger han.

"Helt aktuelt har vi lige vundet en opgave, hvor en af de medvirkende faktorer var, at vi overfor bygherre kunne redegøre for et godt overblik og et godt flow i tidsplanen. Et godt flow og en stabil bemanding, sikrer en god kvalitet og en god økonomi", slutter Ask Hesselager. 

Ask Hesselager

Proceschef, Enemærke & Petersen

Vi står overfor en stor boligrenovering i Aalborg, hvor vi vil afprøve lokationsbaseret tidsplanlægning. Metoden giver et præcist overblik over arbejdets flow, kollisioner og ikke mindst områder der står tomme.

Min erfaring er at det giver et bedre arbejdsmiljø håndværkerne imellem at der er lagt en plan for, hvor de respektive fag arbejder på et givent tidspunkt.

Dermed er der penge at spare for alle. Implementering af Lokationsbaseret planlægning er en del af vores Lean Strategi.

Kent Poulsen

Byggeleder, Arne Andersen - Vrå

"Jeg kan forudse præcis hvor og hvornår adskillige håndværkere eller fag vil kollidere ved at være på den samme lokation på det samme tidspunkt. Det giver mig mulighed for at korrigere det i tide."

Thomas Høyer Andersen

Bygherre, TT Høyer Entreprise