De fem fatale fejl i din tidsplan...

som du aldrig opdager med Gantt!

Gantt-plan i Tactplan bliver konverteret til cyklogram
Cyklogram viser planlægningsfejl i byggeri
Optimeret cyklogramplan

SVÆRGER DU TIL DIN GANTT-PLAN?

Eller din lokationsbaserede tidsplan?

ELLER BEGGE?

Uanset hvad - hvis du lærer om disse fem fejl - kan du blive en endnu bedre planlægger!

Men først 

Lad mig hurtigt vise dig, hvad der sker, når du konverterer din Gantt-plan til en cyklogramplan (lokationsbaseret tidsplan).

Fra Gantt til Flowline

Ganttplan konverteret til cyklogramplan i tactplan afslører kolliderende arbejde og ventetid

Brug et øjeblik på at kigge på de farvede linjer / aktiviteter (Ca, Ms, Pa, El).

Når de bliver overført fra den øverste plan (Gantt) til den nederste plan (cyklogram), kan du se hvad der sker når linjerne / aktiviteterne bliver inddelt i lokationer:

- 2. sal

- 1. sal

- Stueplan

Når linjerne / aktiviteterne inddeles i lokationer - ændrer de sig til de karakteristiske skrå liner - også kendt som flowlines.  

Disse flowlines indeholder information om både aktivitet, tid og lokation. 

For eksempel: 2. maj har både tømrer og murer aktiviteter på 1. sal.  

Spænd sikkerhedsselen og lad os komme igang med at finde de fem fatale fejl.

Fejl nr. 1

Kolliderende aktiviteter

Cyklogram- og lokationsbaseret tidsplanlægning med Tactplan afslører kolliderende arbejde

Kolliderende aktiviteter er den første fatale fejl på listen.

I cyklogramvisning fremgår kolliderende arbejde, hvor to linjer krydser hinanden.  

Resultatet af de krydsende linjer er, at der er mere end et sjak, der arbejder på den samme lokation

Alt afhængig af aktiviteterne, kan det være et problem. 

Måske kan tømreren godt montere skabe i køkkenet samtidig med at mureren sætter fliser op på badeværelset. 

Men hvis tømreren er bagefter og væggene, mureren skal sætte fliser op på endnu ikke er bygget, er det et stort problem. Som regel medfører kolliderende aktiviteter ventetid og spildtid på pladsen.

Når entreprenører spilder til på at vente på hinanden, tjener de færre penge og det bliver svært for dem at holde den gode tone. Et "Først til mølle"-arbejdsmiljø kan opstå mellem entreprenørerne på pladsen, og det bliver grundlag for daglig irritation.

Fejl nr. 2

Flere lokationer på byggepladsen står tomme hen... 

...samtidig med, at arbejde og arbejdere kolliderer på andre lokationer...

Cyklogram- og lokationsbaseret planlægning med Tactplan afslører uudnyttede lokationer på byggepladsen

Lokationer på pladsen skal udnyttes

På cyklogramplanen fremstår tomme / ubenyttede lokationer som store afstande mellem de skrå linjer. Der er ingen planlagte aktiviteter på lokationen når der er mellemrum mellem linjerne.

Når lokationer ikke er inkluderet i tidsplanlægningsprocessen - men kun tid og aktiviteter - er konsekvensen både fejl 1 og fejl 2.

Det vil være mere eller mindre tilfældigt , hvilke lokationer, der er overfyldte og hvilke, der er tomme.

Håndværkerne arbejder på de lokationer, der tilfældigvis er tomme den dag. Den tilfældige udnyttelse af pladsen forårsager afbrydelser og ustabilt flow samt ventetid i aktiviteterne.

Det har en stor indflydelse på håndværkernes akkord - og på den gode tone på pladsen.  

 

Fejl nr. 3

Tid spildt på at vente - "start og stop"

 

Lokationsbaseret plan og afbrudte flowlines (cyklogrammer) afslører ventetid på byggepladsen

Spildt ventetid er en vigtig faktor for håndværkernes arbejdsflow og indtjening.

I cyklogramplanen kan 'start og stop' ses som brudte linjer. Som på figuren ovenfor. Malerne (gul) skal mande op, eller elektrikerne (rød) skal mande ned, for at sikre et godt flow mellem de to fag.

Tilfældige aktiviteter udført på tilfældige lokationer giver tilfældige ventetider. Især i tilfælde, hvor der er kritiske afhængigheder mellem fagene.

Eksempel. Mureren kan ikke sætte fliser op før tømreren er blevet færdig med væggene på badeværelset. Der er en kritisk afhængighed mellem murerne og tømrerne

I dette tilfælde er der færre tømrersjak end murersjak på pladsen, og tømrerne vil arbejde langsomt sammenlignet med murersjakkene, som vil arbejde hurtigt.

Det giver ventetid for murerne. De kan ikke komme til at arbejde på lokationen før tømrerne er færdige.

For at løse problemet skal tømrersjakket mande op eller murersjakket skal mande ned for at sikre godt flow mellem de to fag.

 

Fejl nr. 4

Ustabil bemanding og dårligt flow 

Ved at bruge Tactplan og cyklogram-/lokationsbaseret planlægning sikres jævn bemanding og godt flow i arbejdet

Et fast antal sjak fra hvert fag, som kan starte ved lokation nr. 1 og slutte ved nr. 100, og som kan arbejde i et kontinuert flow uden afbrydelser og ventetid er at foretrække.

Tilfældig brug af ressourcer / håndværkere på pladsen er vigtige faktorer i forbindelse med manglende sammenhæng på pladsen. 

Eksempel. Tømrerne oplevede lang ventetid - på grund af mangel på planlægning - en dag, hvor de var 6 sjak på pladsen. De besluttede at sende halvdelen af håndværkerne til en anden byggeplads i nærheden.

Hvis ressource-/bemandingsplanlægning ikke er en integreret del af planlægningsprocessen bliver konsekvensen en byggeplads med dårlig sammenhæng og forstyrrelser. Tilfældige sjak på pladsen, der prøver at få arbejder, for den næste dag at blive sendt videre til en anden byggeplads dagen efter. Det bidrager ikke til et sundt arbejdsmiljø eller godt arbejdsflow på nogen af pladserne. 

Fejl nr. 5

Konsekvensen af forsinkelser kan ikke forudses

Prognose i cyklogramplan viser konsekvens af forsinkelse

Når først planen er lavet og byggefasen er igang, vil der altid være uforudsete faktorer, som vil påvirke planen. Med Gantt er det umuligt at visualisere og forudse konsekvenserne af uforudsete faktorer og/eller forsinkelser på en bestemt lokation for et bestemt fag.

Med cyklogramplanen, derimod, kan du lave prognoser og visualisere konsekvenserne af ændringer og forsinkelser. Du kan illustrere de præcise konsekvenser for et bestemt fag, et bestemt sjak, en bestemt lokation, ressourcerne til et bestemt sjak, afhængigheder mellem fag og sluttelig for deadlinen. Alle konsekvenserne bliver tydelige - tidsnok til at lave korrektioner. 

Du kan også afvise "ønsketænkning" til ugentlige byggemøder. Måske har du oplevet et eksempel som det her før:

Tømreren er 14 dage bagud, men siger: "Hey, tag det ikke så tungt, vi skal nok nå det inden deadline".

Så kan du vise tømreren præcis, hvad konsekvensen af hans forsinkelse er. Det kan du gøre i detaljer. Den efterfølgende maler kan ikke nå hans deadline på den pågældende lokation - på det tidspunkt - på grund af netop denne forsinkelse. Den overordnede deadline kan altså ikke nås.

Du kan også vise ham, hvorfor hans ønsketænkning er netop det, og ikke realistisk. Den hastighed han har arbejdet med indtil nu, med det antal mænd i sjakket, er visualiseret som en lille grøn stiplet linje i illustrationen herover. Hvis han ikke mander op vil den prikkede linje følge den nye vej. Deadlinen vil blive skubbet.

Hvis han på den anden side mander op i tide, kan deadlinen blive nået (illustration underneden).

Forsinkelser kan korrigeres ved at bruge cyklogram- og flowline-planlægning med Tactplan

Vil du lære mere?

 

Ræk ud og få en gratis personlig introduktion til metoden, og en gratis prøveperiode på Tactplan..

Kontakt Kristina Ekkersgaard, så hjælper hun dig med at komme igang: ke@exigo.dk / +45 53555905

MTS bruger lokationsbaseret tidsplanlægning
Sophienberg bruger Tactplan til lokationsbaseret planlægning
Brødrene Thybo bruger Tactplan til lokationsbaseret tidsplanlægning
Dansk Boligbyg bruger Tactplan til lokationsbaseret planlægning