Infrastruktur

Gentænk planlægning:

Begrænsningerne ved CPM for lineære projekter

CPM-planlægning (kritisk vej) bør tilpasses inden det bruges til lineære projekter på grund af dens manglende evne til at repræsentere gentagne aktiviteter, kontinuiteten af ressourcer og arbejdssteder. Dog tilbyder Tactplan en løsning ved at konvertere Gantt-diagrammer til Line of Balance (Flowline), hvilket adresserer disse begrænsninger og muliggør problemfri planlægning af lineære byggeprojekter inden for infrastrukturarbejde.

Infrastruktur-projekter kan drage fordel af lineær planlægning

Selvom CPMer blevet brugt på talløse projekter, er det utilstrækkeligt på lineære projekter. Lineære projekter er dem, der har gentagne aktiviteter.

Infrastrukturarbejde såsom veje, tunneller og rørlægning er fysisk lineære projekter, hvor de samme operationer udføres ved hver station. Ved byggeri af højhuse gentages de samme aktiviteter også på hver etage.

CPMs utilstrækkelighed i forhold til at modellere lineære byggeriers repetitive natur dækker over:

  • Den tilfældige opdeling af tilfældige aktiviteter fra lokation til lokation
  • Den manglende evne til at planlægge kontinuitet i ressourcerne
  • Det store antal aktiviteter, der er nødvendigt for at repræsentere et repetitivt eller lineært projekt
  • Fremdriftsraten fremgår ikke
  • En CPM-plan afspejler ikke de faktiske forhold
  • En CPM-plan giver ikke nogen information om, hvor på projektstedet arbejdet i øjeblikket udføres

Tactplan tilbyder en løsning til at håndtere udfordringerne i CPM-planlægning. Med Tactplan kan CPM-planen konverteres til en lokationsbaseret plan. Når Tactplan bruges, bliver kontinuerte eller repetitive aktiviteter ikke afbrudt på tilfældige tidspunkter, kontinuitet i ressourcerne kan sikres og lokationen af enhver aktivitet på en given dag kan let aflæses på tidsplanen.

Høst potentialet ved lokationsbaseret tidsplanlægning

Tactplan præsenterer en banebrydende løsning til begrænsningerne ved CPM-planlægning, hvilket giver dig mulighed for problemfrit at konvertere din Gantt-plan til en Line of Balance (Flowline). Med Tactplan kan du sige farvel til vilkårlige afbrydelser i kontinuerlige eller gentagne aktiviteter, da ressourcekontinuiteten opretholdes, og fremdriftsstedet på en given dag let kan identificeres ud fra planen. Omfavn det enorme potentiale ved lokationsbaseret planlægning og opnå forøget effektivitet, omkostningsbesparelser, miljømæssig bæredygtighed og proaktiv identifikation af problemer. Tag det afgørende første skridt mod succes ved at integrere lokationsbaseret planlægning i dine projekter i dag, mens vores dedikerede og kompetente team står klar til at støtte din succes.

Find vores erfarne team i lokationsbaseret planlægning her.

Kristian Birch Pedersen

Kristian Birch Pedersen

Adm. Direktør og Indehaver

Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
+45 53 55 59 19
kbp@exigo.dk