Ressourcer

Løsninger 

Læs om de mest innovative løsninger til byggeri-, infrastruktur- og energisektoren.

Tilfreds kvindelig bygherre

For Bygherrer

De fleste bygherrer kan genkende det faktum, at der er store udfordringer ift. tidsplaner i den danske byggebranche. Studier har vist, at tidsplaner i gennemsnit overskrides med 17 %. Men på trods af denne trend, bliver traditionelle rådgivere ved med at anbefale og vælge at bruge traditionelle planlægningsværktøjer som Gantt. Disse rådgivere lykkes ofte ikke med at hejse det røde flag og henlede opmærksomheden på betydningsfulde afvigelser fra planen før det er for sent at rette op.

Læs mere...

Planlægning med traditionelle tidsplaner giver ofte dårlig udnyttelse af byggepladsen. Nogle områder er forladte mens andre er overrendte af håndværkere, der går i vejen for hinanden. Konsekvensen heraf er spildt tid og forsinket aflevering.

Lokationsbaseret planlægning er en visuel metode, der giver dig et langt bedre overblik over din tidsplan end traditionelle metoder gør. Forsinkelser, kolliderende arbejde og andre planlægningsudfordringer bliver tydelige tidligt i processen og på den måde kan det forhindres, at de udvikler sig til at give alvorlige problemer senere i processen. Det giver dig tid til at have konstruktive diskussioner med entreprenørerne om rækkefølge, aktivitetsflow, bemanding, produktivitet, opfølgning og fremdrift i byggeriet.

Med den lokationsbaserede planlægningsmetode får du et detaljeret overblik, som kan ligge til grund for velovervejede beslutninger og sikre, at opgaverne i forbindelse med projektet løses på den mest effektive måde.

En hovedentrerenør på byggepladsen

For Hovedentreprenører

For hovedentreprenører er lokationsbaseret planlægning en vindermetode! Der er bogstaveligt talt ingen ulemper. Når du konverterer en Gantt-tidsplan til en lokationsbaseret tidsplan, kan du reducere din byggeperiode med op til 20 %. At gå fra 20 måneder til 16 måneder vil spare dig og din virksomhed en masse penge. Og - som en sidegevinst - også reducere jeres CO2-udledning markant.

Læs mere...

Med lokationsbaseret planlægning bliver du i stand til tidligt at identificere kristiske problemer - i tide til at korrigere dem. Et eksempel fra det virkelige liv: En underentreprenør, en VVS-installatør, kontakter hovedentreprenøren med en forespørgsel. Han beder om et par ekstra dage per badeværelse i et stort boligbyggeri. Hovedentreprenøren sætter pris på, at VVS-installatøren rækker ud på forhånd og vil gerne imødekomme hans forespørgsel.

Men da de sætter sig ned og laver en prognose med de opdaterede data, kan de se, at den lille ændring giver en overordnet forsinkelse på 3 måneder på projektet. VVS-installatørens forespørgsel bliver nødt til at blive afslået, men han forstår hvorfor og indvilliger i at mande op i stedet. De afledte effekter af små ændringer er umulige at forudse med Gantt.

En tilfreds fagentreprenør på byggepladsen som har draget fordel af innovative løsninger til byggeriet.

For Fagentreprenører

Feedback fra både hovedentreprenør og fagentreprenører siger, at arbejdsmiljøet på byggepladsen bliver langt bedre når denne planlægningsmetode anvendes.

Læs mere...

Uden at mande op, kan du som underentreprenør optimere dit arbejde og nå din deadline - simpelthen ved at Udnytte alle hjørner af byggepladsen og sikre at ingen aktiviteter kollidererDet giver alle underentreprenører tid og plads til at arbejde i et godt flow uden forstyrrelser og gør det muligt at holde en god akkord.

Det er vigtigt med et godt flow for alle underentreprenører for at tidsplanen bliver overholdt.

Den datadrevne maskine bag tidsplanen og den visuelle visning af konsekvenserne af forsinkelser gør det meget nemmere at forstå behovet for eksempelvis at mande op eller ned. Der er færre skænderier og håndværkerne er galde for at kunne holde deres akkord og gode flow. Gantt-planlægning giver ofte huller med spildt tid og ventetid.

Som underentreprenør kan du finde fred i arbejdsdagen og behøver ikke at rende tilfældigt rundt på pladsen for at finde et ledigt hjørne, hvor du kan arbejde. Du har altid et bestemt sted på et bestemt tidspunkt udelukkende til dig med ro og fred til at gøre dit arbejde ordentligt. Det giver dig en mere tilfredsstillende arbejdsdag med gode resultater og god kvalitet.

Ingeniører og arkitekter, der arbejder med byggestyring og udvikling af innovative løsninger til byggebranchen

For Byggepladsledelsen

Hvis du er arkitekt eller ingeniør i rollen som byggeledelse på pladsen og har ansvaret for tidsplanen, giver lokationsbaseret planlægning dig et meget bedre overblik over fremdrift og problemer end den traditionelle Gantt-plan. Metoden er visuel, og konsekvenserne af forsinkelser, samt løsninger, der kan minimere dem, er lette at identificere. En kompleks tidsplan kan være på en enkelt side.

Læs mere...

Hvis du er ansvarlig for planlægning på pladsen, kan du forsyne både entreprenører og bygherre med en simpel og optimeret tidsplan, herunder også de bedst mulige flows mellem fagene og opgaverne og færrest mulige risici. Enhver fejl eller mangel i planlægningen fremstår visuelt og er let at identificere og eliminere.

Denne metode reducerer beviseligt konflikter og fremmer et godt og sundt arbejdsmiljø på byggepladsen. Hvis entreprenørerne har en forespørgsel eller et krav er det nemt visuelt at kommunikere konsekvensen af en underentreprenørs forsinkelse osv. Til byggemøder på pladsen har enhver byggeleder hørt en forsinket entreprenør sige: "ja ja, vi er forsinkede, men tag det roligt - vi skal nok nå det". Hvorvidt det er realistisk er let at tjekke. Metoden kan vise historiske data - såsom den pågældende entreprenørs fremdriftsrate. Er det realistisk med et højere tempo med samme bemanding? Desuden kan du - i realtid til byggemøderne - lave prognoser af tidsplanen. Du kan visualisere effekten af en forsinkelse og visualisere konsekvenserne for de efterfølgende aktiviteter.

Infrastruktur-projekter kan drage fordel af lineær planlægning

Infrastruktur

Selvom Gantt er blevet brugt på talløse projekter, er det utilstrækkeligt på lineære projekter. Lineære projekter er dem, der har gentagne aktiviteter.

Læs mere...

Veje, tunneller og rørlægning er fysisk lineære projekter, hvor de samme operationer udføres ved hver station. Ved byggeri af højhuse gentages de samme aktiviteter også på hver etage.

Gantts utilstrækkelighed i forhold til at modellere lineære byggeriers repetitive natur dækker over:

  • Den tilfældige opdeling af tilfældige aktiviteter fra lokation til lokation
  • Den manglende evne til at planlægge kontinuitet i ressourcerne
  • Det store antal aktiviteter, der er nødvendigt for at repræsentere et repetitivt eller lineært projekt
  • Fremdriftsraten fremgår ikke
  • En Gantt-plan afspejler ikke de faktiske forhold
  • En Gantt-plan giver ingen information om, hvor på pladsen, arbejde udføres i øjeblikket 

Tactplan kan løse problemerne med Gantt-planlægning. Med Tactplan kan Gantt-planen konverteres til en lokationsbaseret plan. Når Tactplan bruges, bliver kontinuerte eller repetitive aktiviteter ikke afbrudt på tilfældige tidspunkter, kontinuitet i ressourcerne kan sikres og lokationen af enhver aktivitet på en given dag kan let aflæses på tidsplanen.

Offshore og onshore/havvindmølle- og landvindmølle-systemer kan optimeres ved at bruge lokationsbaseret planlægning

Vindmølle-installation

Uddrag fra en artikel i Building Supply. Ph.D. Jon Lerche om byggeldelse - herunder lokationsbaseret planlægning - i offshore-industrien.

Læs mere...

Jon har dannet en forståelse fra byggeindustriens erfaringer og søgt at overføre kendte metoder til offshore-industrierne: Olie, gas og vind, hvor han dagligt opererer. Han fandt ret hurtigt, at mange af de udfordringer man tumler med i produktionssystemerne, næsten er ens på tværs af industrier.

I forbindelse med et case studie, fandt Jon Lerche ud af, at lokationsbaseret tidsplanlægning er et af de værktøjer der kan optimere projektplanlægningen og dermed produktionssystemet, fordi metoden kan skabe en takt i opgaverne. En overordnet styring. I forbindelse med det pågældende case studie, lavede han en risikoanalyse af tidsplanen ved etablering af en vindmølle park.

"Med afsæt i den lokationsbaserede metode, kunne jeg hurtigt identificere en række alvorlige udfordringer i tidsplanen. Nogle områder var overbooked, så håndværkere måtte stå og vente på at andre håndværkere blev færdige, imens andre områder stod uudnyttede hen. Ved bedre planlægning af ressourcer, kunne der ganske enkelt reduceres betydeligt i bemandingen, uden at forlænge byggeperioden", siger Jon Lerche.

"Uddannelse og forsat formidling af positive erfaringer skal tegne en ny virkelighed. Og så skal vi gøre fordelene meget konkrete. En reduktion i ressourcer fra 80 til 20 mand indenfor samme tidsramme – det er til at forstå – og det er svært at sige nej til. Eller, at 5 mand sidder stille i 14 dage, fordi de håndværkere der er foran dem, ikke er færdige. Det er den slags konkrete eksempler, der kan ændre mind-sets."

Lad os komme igang!