Planlægning

Tactplan er et lokationsbaseret planlægningsværktøj, der ikke går på kompromis.
Reducer risici og optimer tid med data.

Reduce risks and optimize time with rich data using Tacplan
Location based scheduling

Foretrækker du
Cyklogram,
Gantt,
Takt time eller
lokationsbaseret tidsplanlægning?

Tactplan Schedule er planlægnings- og tidsstyringsmodulet i Tactplan-løsningen. Tactplan er en nytænkt byggesoftware baseret på den yderst succesfulde planlægningsmetode Lokationsbaseret Planlægning (Line of Balance) og den beslægtede metode Takt time planlægning. Vi har gjort det hårde arbejde for at gøre det nemt for dig. Der er ikke længere brug for uoverskuelige excel-ark eller gammelt software. Nu er det let at bruge, understøtter live samarbejde i browseren og tidsplanen kan integreres med data fra dine foretrukne BIM- og omkostningsberegningsværktøjer.

Uanset om du sværger til Gantt eller cyklogram (lokationsbaseret planlægning), eller begge, kan du sandsynligvis genkende disse 5 klassiske udfordringer i planlægning og styring af projekter. Her viser vi dig hvordan de nemt kan håndteres med lokationsbaseret planlægning.

Udfordringer med traditionelle planlægningsværktøjer

Flowline, Line of Balance And Location Based scheduling

Udfordring 1:

Kolliderende arbejde

Kolliderende arbejder betyder, at flere håndværkere arbejder på den samme lokation på samme tid.

Det er uhensigtsmæssigt, betyder, at håndværkerne spilder tid med at vente på hinanden og det bliver svært for dem at arbejde effektivt. "Først til mølle" bliver praksis for håndværkerne på pladsen og basis for daglig irritation. I cyklogramvisning (lokationsbaseret visning) ses kolliderende arbejde, hvor to linjer krydser hinanden, som vist på figuren til venstre.

Udfordring 2:

Områder af byggepladsen bliver ikke udnyttet optimalt

Når en plan udelukkende viser tid og aktiviteter, men ikke lokation, bliver konsekvenserne udfordring 1 og udfordring 2. Selvom der er overfyldte områder, er der typisk også lignende områder, som står tomme og ubenyttede hen.

Håndværkerne arbejder, hvor der er plads. Det medfører afbrydelser i de aktiviteter, der skal udføres og afbrudt flow, hvilket igen betyder, at håndværkerne ikke kan holde deres akkord. I cyklogramvisningen (lokationsbaseret tidsplan) ses et ubenyttet område som en stor afstand mellem linjerne. Hvor der er afstand er der ingen planlagte aktiviteter på lokationen. Se illustrationen.

Lokationsbaseret planlægning

Udfordring 3

Tidsplaner forårsager mange "start og stop" for håndværkere

Udfordring nr. 3 er meget vigtig for entreprenørernes arbejdsflow, akkord og ressourcebrug. Ligesom ved de andre udfordringer giver mange "start og stop" meget ventetid. Men dårlig overensstemmelse mellem afhængigheder og bemanding er også vigtige årsager til "start og stop".

Eksempel: Mureren kan ikke sætte fliser op før tømreren har installeret indvendige skillevægge på badeværelset. Der er en vigtig afhængighed mellem tømreren og mureren - også kaldet kritisk vej for hver lokation.

Lokationsbaseret planlægning

Hvis der er færre tømrere på pladsen vil de arbejde langsommere, og hvis der samtidig er mange murere, vil de arbejde hurtigere. I praksis betyder det, at murerens arbejde vil være præget af ventetid. De kan ikke begynde deres arbejde før tømrerne er færdige.

I cyklogramvisningen kan "start og stop" ses som brudte linjer, som på illustrationen. Tømreren skal mande op eller mureren skal mande ned for at sikre et godt flow mellem de to fag.

Udfordring 4

Ujævn bemanding og ubalance på byggepladsen

Det er klart at foretrække med et fast antal håndværkere fra hvert fag, som arbejder i et stabilt og kontinuert flow, hvor de kan starte i område 1 og slutte i område 100. Hvis bemanding ikke er en integreret del af tidsplanlægningen, vil konsekvensen være det modsatte - nemlig en byggeplads med ubalance og afbrydelser.

Eksempel: Som vist på illustrationen bliver de tømrerem der laver indvendige skillevægge, sendt nærmest tilfældigt fra lejlighed til lejlighed, og de vil derfor have svært ved at skabe en god rytme i deres arbejde. Nogle dage arbejder de i to sjak, andre kun i ét.

Hvis de har andre opgaver på pladsen bliver det endnu værre. Murerne, der sætter fliser op, har et bedre flow, men nogle dage arbejder de i to sjak og andre dage er der ingen aktiviteter planlagt til dem. Det giver lange ventetider og risiko for at blive optaget af arbejdet på andre byggepladser.

Variationerne i ressourcerne, som udregnes på basis af den lokationsbaserede tidsplan og data på produktionstid og bemanding kan let tilpasses for at sikre stabil bemanding og godt flow mellem aktiviteterne.

Location based scheduling
Location based scheduling

Udfordring 5

Utilstrækkeligt overblik over overskridelser af tidsplanen

Når først tidsplanen er lavet og arbejdet på byggepladsen er i gang, vil der altid være uforudsete hændelser, som påvirker planen. Med cyklogrammer kan du lave prognoser, som straks illustrerer konsekvenserne af ændringer. Du kan se, hvad en mulig forsinkelse betyder for slutdatoen og dermed korrigere overskridelser inden det er for sent.

Eksempel: Hvis udførslen af en aktivitet går langsommere end planlagt, kan du straks illustrere præcis hvilke konsekvenser forsinkelsen har for de efterfølgende fag og for det endelige overdragelsestidspunkt.

På figuren kan du se, hvordan en forsinkelse bliver et problem for de efterfølgende fags arbejde på level 3 en måned senere. Konsekvensen er tydelig, alle de efterfølgende opgaver skal enten forceres, eller den endelige afleveringsdato bliver betydeligt forsinket.

Vores kernemetodik er videnskabeligt underbygget og har følgende fordele

 

  • Bedre visuelt overblik
  • Optimering for kontinuert flow
  • "Start og stop" undgås
  • Kolliderende arbejder elimineres inden byggeriet påbegyndes
  • 10-20 % kortere udførselstid sammenlignet med Gantt-planlægning
  • Ca. 13-17 % reduktion i CO2-udledningen

Læs mere om, hvordan du kan drage fordel af Tactplan.

 

Lokationsbaseret planlægning

Want to build better?

Get a free Schedule Trial and try Tactplan for a better way to build. 

Kristian Birch Pedersen

Kristian Birch Pedersen

Adm. Direktør og Indehaver

Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
+45 53 55 59 19
kbp@exigo.dk