Owners in Construction 

Location Based Scheduling gives a better overview, saves owners time and money

Owners in construction

Efficient Construction Scheduling with Location Based Approach

Owners often face challenges in planning and scheduling construction projects, with delays being common. Studies indicate that construction schedules are typically exceeded by around 17%. However, many traditional consultants and contractors still prefer using tools like Gantt charts, even though they may not effectively identify and address deviations in a timely manner.

Using traditional schedules often leads to inefficient use of the construction site. Some areas remain empty while others become overcrowded, causing delays and wasted time.

Tactplan gives you the great advantages of using location-based scheduling in construction projects. It helps you visualize projects better, allocate resources effectively, and manage risks proactively. By adopting this innovative approach, you can revolutionize your project planning, scheduling, and execution. Prepare to unleash the power of location-based scheduling and experience improved efficiency, productivity, and successful project delivery. These benefits contribute to streamlined project execution, reduced delays, improved cost control, and successful project delivery:

1. 

Improved coordination: Visualize project dependencies and minimize conflicts for seamless coordination between trades and subcontractors.

2.

Optimal resource utilization: Track and allocate resources effectively to maximize productivity and minimize idle time.

 

3.

Early risk detection:
Identify potential risks and issues early on, enabling proactive risk management and timely mitigation strategies.

4.

Enhanced stakeholder communication:
Facilitate clear and concise communication among project stakeholders for effective collaboration and decision-making.

Unlock the power of Location Based Scheduling for construction projects

Lokationsbaseret planlægning er en visuel metode, der giver dig et langt bedre overblik over din tidsplan end traditionelle metoder gør. Forsinkelser, kolliderende arbejde og andre planlægningsudfordringer bliver tydelige tidligt i processen og på den måde kan det forhindres, at de udvikler sig til at give alvorlige problemer senere i processen. Det giver dig tid til at have konstruktive diskussioner med entreprenørerne om rækkefølge, aktivitetsflow, bemanding, produktivitet, opfølgning og fremdrift i byggeriet.

Med den lokationsbaserede planlægningsmetode får du et detaljeret overblik, som kan ligge til grund for velovervejede beslutninger og sikre, at opgaverne i forbindelse med projektet løses på den mest effektive måde.

Med Tactplan kan du selv tage styringen over planlægning og projektledelse, eller du kan bruge metoden som et effektivt redskab til risikoanalyse og forudse de udfordringer dine entreprenører vil komme til at stå overfor lang tid før det sker i virkeligheden.

Feeling challenged or inspired?

If you aim to enhance your position in the global market as a data-driven and learning organization, or if you need assistance with location-based scheduling, or if you’re dealing with costly project disputes and time extension documentation in litigation, our team of experienced consultants is ready to assist you!

Discover our skilled team in Location-Based Scheduling here.

Kristian Birch Pedersen

Kristian Birch Pedersen

Adm. Direktør og Indehaver

Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
+45 53 55 59 19
kbp@exigo.dk