Bygherrer 

Opdag de mest innovative løsninger.

Tilfreds kvindelig bygherre

De fleste bygherrer kan genkende det faktum, at der er store udfordringer ift. tidsplaner i den danske byggebranche. Studier har vist, at tidsplaner i gennemsnit overskrides med 17 %. Men på trods af denne trend, bliver traditionelle rådgivere ved med at anbefale og vælge at bruge traditionelle planlægningsværktøjer som Gantt. Disse rådgivere lykkes ofte ikke med at hejse det røde flag og henlede opmærksomheden på betydningsfulde afvigelser fra planen før det er for sent at rette op.

Planlægning med traditionelle tidsplaner giver ofte dårlig udnyttelse af byggepladsen. Nogle områder er forladte mens andre er overrendte af håndværkere, der går i vejen for hinanden. Konsekvensen heraf er spildt tid og forsinket aflevering.

Lokationsbaseret planlægning er en visuel metode, der giver dig et langt bedre overblik over din tidsplan end traditionelle metoder gør. Forsinkelser, kolliderende arbejde og andre planlægningsudfordringer bliver tydelige tidligt i processen og på den måde kan det forhindres, at de udvikler sig til at give alvorlige problemer senere i processen. Det giver dig tid til at have konstruktive diskussioner med entreprenørerne om rækkefølge, aktivitetsflow, bemanding, produktivitet, opfølgning og fremdrift i byggeriet.

Med den lokationsbaserede planlægningsmetode får du et detaljeret overblik, som kan ligge til grund for velovervejede beslutninger og sikre, at opgaverne i forbindelse med projektet løses på den mest effektive måde.

Med Tactplan kan du selv tage styringen over planlægning og projektledelse, eller du kan bruge metoden som et effektivt redskab til risikoanalyse og forudse de udfordringer dine entreprenører vil komme til at stå overfor lang tid før det sker i virkeligheden.

Flere spørgsmål?