Vindmølle-installation

Lokationsbaseret tidsplanlægning hjælper dig med at komme foran dine konkurrenter

Overhal dine konkurrenter med lokationsbaseret planlægning

Havvindmøller

Planlægning og registrering af fremdrift på vindmølleinstallationer er vanskeligt, men også afgørende for at overlevere til tiden. Nogle virksomheder er stadigvæk afhængige af regneark og traditionel planlægningssoftware, og det ender ofte ud i udfordringer som:   

1.

Det er umuligt at få overblik over konsekvenserne af det evigt omskiftlige vejr.

2.

Registrering af fremdrift fra forskellige lokationer når aldrig hovedkontoret, hvilket gør det umuligt at hjælpe teamet på pladsen. 

3.

Flowet af levering af materialer, krankapacitet og arbejdskraft er ikke afstemt.

4.

Registrering af og enighed om Extension of Time (EoT).

Installering af vindmølle

Løsningen

Med Tactplan bliver det let at overkomme disse udfordringer. Nedenfor har vi givet et eksempel på installationen af 32 vindmøller. Til venstre kan du se, hvordan tidsplanen ser ud når den udskrives fra traditionel software som MS Project eller Primavera. Til højre er de præcis samme data i Tactplan. Projektet i eksemplet er delt op i tre kranlinjer over to bjergkæder.

Når du har lært Takt Time-planlægning, vil du straks begynde at lede efter optimeringsmuligheder i tidsplanen, og forstå, at hvis planen har hvide områder, er der ingen opgaver planlagt for den pågældende lokation, hvilket vil sige, at der er plads til forbedring. Det er hurtigt at identificere i skærmbilledet fra Tactplan (højre), men du har ingen chance for at opdage det i den traditionelle plan (venstre).

Gantt-tidsplan

14 X A3-sider

Lokationsbaseret tidsplan

1 side

1. Konsekvenser af ændringer i leverancer

Konsekvernserne når der sker ændringer i vejrforholdene eller leverancerne er umulige at overskue i den traditionelle tidsplan. I Tactplan kan lokationernes leveranceflow nemt ændres så du kan se konsekvenserne for de efterfælgende aktiviteter på lokationerne. Ud fra den information kan du så beslutte enten at følge en ny leveranceplan, eller konkludere, at det ikke giver mening at ændre den overordnede takt.

For at spare tid er det vigtigt, at flowet af komponentlevering, krankapacitet og arbejdskraft er afstemt i forhold til hinanden.

2. Daglig mobil registrering af fremdrift

Når man arbejder i en cloud-baseret løsning, som Tactplan, er det lettere at dele tidsplanen mellem pladsen og administrationen. Tactplan har gnidningsfri integration med den mobile løsning til staderegistrering, Exicute, så du let kan registrere stade og rapportere ændringer og årsager til forsinkelser.

På den måde kan hovedkontoret hjælpe din byggeleder med at holde planen opdateret og dokumentere konsekvenserne af ændringer. Ved at registrere faktisk fremdrift fra lokationer over hele verden, kan du få det fulde overblik over, hvordan dine projekter performer og identificere problemer får det er for sent.

Installering af en vindmølle
Installering af vindmølle

3. Afstem leveringer, krankapacitet og arbejdskraft

Ved at standardisere arbejdsflowet i forbindelse med vindmølleinstallationer, ved alle, der er involveret i installationen, nøjagtig hvad de skal gøre og hvor de skal gøre det.

Al læring fra ethvert projekt kan bruges til at optimere fremtidige projekter i virksomhedens projektportfolio. Med en lokationsbaseret tidsplan kan du afstemme takten for komponentlevering med rækkefølgen af opførslerne og sikre dig, at du har den rigtige arbejdskraft til rådighed.

4. Tilpasning til Extension of Time

Extensions of Time (EoT) er en naturlig del af vindmølle-installationsprojekter, idet naturkræfterne ikke kan kontrolleres og uforudsete hændelser, såsom nedbrud eller forsinkede leverancer, sker.

Ofte har en forsinkelse ikke effekt på alle aktiviteter, og det kan være muligt at fortsætte arbejdet andre steder. Men det ændrer naturligvis planen, og hvis denne ændring ikke inkorporeres i planen, er planen reelt set overflødig.

Den lille opgave det er, at opdatere den tilbageværende del af planen baseret på den faktiske fremdrift, virker overkommelig i teorien. I praksis bliver det dog hurtigt en tidskrævende opgave, der ofte nedprioriteres of forsømmes. Det betyder, at mange projekter over hele kloden i praksis kører uden en plan.

Installation af vindmølle

Kom foran konkurrenterne

Stabilitet og punktlighed er nøglefaktorer i forbindelse med vedvarende energi-projekter

Ifølge FN's generalsekretær António Guterres skal der skabes 30 millioner jobs inden for vedvarende energi og energieffektivitet inden 2025, og det tal vil stige til 60 millioner inden 2030.
 

Hvis de planlagte investeringer føres ud i livet, vil denne net zero-arbejdsstyrke, på størrelse med et land, kræve, at den sektoren for grønne projekter skal øge sin arbejdsstyrke cirka dobbelt så hurtigt som den gjorde i løbet af de fem år der ledte op til det globale udbrud af covid-19.

Ledere skal forberede sig på at opskalere arbejdet for at imødekomme den klimaneutrale arbejdsstyrke og den stigende efterspørgsel på vedvarende energi-projekter.

 

Lokationsbaseret planlægning
Installering af vindmølle
Vindinstallation

Bakket op af forskningen

Jon Lerche er ekspert i Lean Construction og har forsket i, hvilket indvirkning implementeringen af Takt Time-planlægning og lokationsbaseret planlægning har på vindmølleinstallationer, og hans konklusioner er klare →

Hvis du er interesseeret i hans forskning, kan du følge ham her: https://scholar.google.dk/citations?user=OaSbEZsAAAAJ&hl=en

Og downloade nogle af hans videnskabelige udgivelser: https://pure.au.dk/portal/files/185869627/JL_PHD_2020.pdf

"Vi anvendte den lokationsbaserede metode til at identificere risici og ressourceproblemer i de tidsplaner, vi fik udleveret af en kontraktpartner. Nogle området var overfyldte så håndværkere måtte vente på at andre blev færdige, mens andre områder var underbemandede og ikke kunne følge samme tempo. Ved at identificere disse risici, fik byggeledelsen mulighed for at træffe beslutninger angående bemanding og rækkefølgen arbejdsopgaver og lokationer, hvilket medførte en højere arbejdseffektivitet."

Jon Lerche, ph.d.

Lokationsbaseret planlægning

Opdag teknologien

Det har aldrig før været så nemt og fleksibelt at bruge lokationsbaseret takt time-planlægning. Teknologien sikrer, at planlægning og staderegistrering af dit projekt bliver en kerne i din virksomhed.

Læringskurven i et vindmølleinstallationsproject varierer fra projekt til projekt, idet forskellige faktorer påvirker læringen og effektiviteten: personale (ledelse, erfaring, sprog), forhold på pladsen (sne, regn, temperatur) og mange andre.

Uanset om du ønsker at tage højde for dette i planlægningen af dit projekt, eller prøver at beregne effekten eller de finansielle konsekvenser af forstyrrelser eller rammeændringer i løbet af projektet, er det umuligt at gøre uden korrekte og valide data.

Udfordret eller inspireret?

Uanset om du ønsker at styrke din position på det globale marked ved at blive en datadreven og lærende organisation, at udnytte lokationsbaseret tidsplanlægning til til vindmølleinstallationer eller du befinder dig i en dyr tvist eller et sagsanlæg angående projektoverskridelser og dokumentation af forlængelser, står vores erfarne team klar til at hjælpe dig!

Udforsk vores erfarne team i lokationsbaseret planlægning her.

Kristian Birch Pedersen

Kristian Birch Pedersen

Adm. Direktør og Indehaver

Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
+45 53 55 59 19
kbp@exigo.dk