Byggeledelse

Quick and visual overview of progress with Construction Management

Quick and visual overview of progress

Gennem Tactplan Control får du mulighed for at følge dit byggeri i detaljer direkte fra skærmen. Så sparer I tid ved møderne, hvor I kan koncentrere jer om det vigtigste, fordi der allerede er styr på hvor langt I er med byggeriet.

Med Tactplan Control kan du følge:

  • Byggeriets fremdrift dag for dag i forhold til det planlagte
  • Præcis hvilke lokationer der er bagud eller færdige til tiden
  • Hvor de enkelte entreprenører skal arbejde på de forskellige tidspunkter

Ved at anvende Tactplan Control opnår du mere effektiv produktionsstyring og stedbaseret planlægning. Dette reducerer risikoen for forsinkelser i hele projektet og potentielle kaskader af forsinkelser i byggeprocessen. Med den hurtige og visuelle oversigt, som Tactplan Control-modulet tilbyder, kan du håndtere problemer hurtigt og sikre, at projektet forløber gnidningsløst. Dette bidrager til enorm succes og tilfredshed i dine byggeprojekter.

Derudover sikrer Tactplan Mobile korrekt rapportering af fremdrift direkte fra byggepladsen. For at kunne bruge dashboards til effektiv tidsstyring af byggeriet er det vigtigt at du har de nyeste informationer om fremdrift.

Vigtige funktioner in Tactplan Control

Role Management subcontractors consultants clients

Rollestyring

Tactplan Control gør det let at dele tidsplaner med underentreprenører, rådgivere og bygherre, og styre alle rettigheder ift. hvem som kan se hvilke informationer. Der kan fx sikres at kun bygherre kan se økonomisk data, samt tildeles rettigheder til at byggeldelsen kan indtaste fremdrift på projektet.

Derudover kan der også præcist styres hvilke tidsplaner de enkelte parter kan se, så ens underentreprenører fx kun kan se en tidsplan for egne arbejder, samt en dynamisk 5-ugers plan for alle arbejder til koordinering. På den måde sikres det at alle involverde kun ser relevant data i et tilpasset omfang til den enkelte, hvilket samtidigt fjerner spildtid som bruges på at navigere i irrelevant information.

Farvekodning

Jo mere kompleks en plan er, jo svære kan det også være at overskue hvor godt det egentlig går, og her kommer farvekodning i spil. Farvekodning er noget vi bruger i alle hessende, og gør det også nemt at overskue hvordan fremdriften går på dit byggeprojekt.

Ved at bruge den klassiske Grøn-Gul-Rød skala kan det ses om projektets aktiviteter enten er færdige, forsinkede eller ikke påbegyndt selvom det burde være påbegyndt. Disse genkendelige koder gør det nemt for dig som bruger at identificerer risikoer tidligt, og gør det muligt for dig at gribe til handling før en forsinkelse løber af sporet.

Color Coding Progress tracking Construction project
Satus Matrix Production Control

Status Matrice

Hvis du er typen som altid vil have et præcist overblik og styring over din produktion, bliver status matricen med garanti dit nye favorit værktøj. Status matricen er en tabelvisning, hvor alle arbejder er overskueligt fordelt ud på projektets lokationer. Farvekodningen indikerer så hvilke arbejder som er færdige, udføres til tiden, forsinkede eller endnu ikke påbegyndt.

Visningen kan krydsfiltreres på tværs af alle parametre i Tactplan Control, så som for bestemte lokationer, fag, tidspunkter eller arbejdsinddelinger. Det har aldrig været lettere at holde det kølige overblik over om produktionen skrider frem som forventet.

Last Planner

Last Planner er en anerkendt metode som bruges til produktions- og byggestyring på byggepladser i hele verden. Det er samtidigt fuldt integrerbart med lokationsbaseret planlægning, og den motor som ligger i Tactplan og Tactplan Control. Last Planner handler i sin essens om hele tiden at have fingrene på pulsen og planlægge byggeprojektet efter det aktuelle ressourcer og fremdrift på byggepladsen.

Ved fx at anvende Tactplan Control til at understøtte ugeplansmøder kan det nemt overskues hvilke lokationer som er klar til nye arbejder, hvilke som kræver ekstra fokus i den kommende uge, samt identificere og håndtere potentielle problemer. Derved opnås der ved integrationen af Tactplan Control og Last Planner metoden en forberedet kommunikation og samarbejde, reducering af spild og ineffektivitet samt en højere forudsigelighed og pålidelighed af ens tidsplaner.

I Tactplan Control er de grundlæggende principper for den sidste planlægger, såsom forberedelsesplanlægning og forpligtelse af fag, fuldt integreret med den lokationsbaseret tidsplan. Så der er ikke mere kedelig kopiering og indsættelse i Excel-ark for ugentlige arbejdsplaner. Alt er integreret.

Last Planner in construction management
Documentation and reporting Tactplan Control

Dokumentation

Dokumentation og rapportering af ens byggeri er altid vigtigt, særligt for den professionelle bygherre der vil have indblik i hvordan ens projekt skrider frem. Tactplan Control giver et præcist øjebliksbillede, som kan bruges direkte til at dokumentere et projekts stade, samtidigt med at den gemmer alt historik i produktionen.

Det gør det også væsentligt nemmere at finde årsager til forsinkelser og tage oplyste beslutninger ud fra hvordan et projekt udvikler sig, frem for at tage beslutninger baseret på en mavefornemmelse.

Vil du vide mere?

Med Tactplan Mobile appen kan du få et overblik over alle data relateret til et projekt - brugervenligt og intuitivt. Kontakt os, og vi vil finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kristian Birch Pedersen

Kristian Birch Pedersen

Adm. Direktør og Indehaver

Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
+45 53 55 59 19
kbp@exigo.dk