Fagentreprenører

Achieve Deadlines and Optimal Workflow as a Trade Contractor with Takt Time Planning

Trade Contractors location based scheduling in construction

Experience Improved Efficiency and Work Environment

Location-based Scheduling, also known as Takt Time planning, has received positive feedback from both General Contractors and Trade Contractors due to its significant impact on health, safety, and work environment on construction sites. By optimizing work allocation and eliminating activity clashes, Trade Contractors can meet their deadlines without the need for additional manpower.

1. 

Optimize work and meet deadlines without increasing workforce through Location-Based Scheduling.

2.

Ensure a smooth flow of work for trade contractors by eliminating activity clashes and providing dedicated time and space.

 

3.

Increase efficiency and minimize wasted time and waiting with data-driven scheduling and visual representations of delays.

4.

Experience a satisfying workday with peace of mind, orderly job completion, and high-quality results.

Trade Contractor using Location Based Scheduling

Uden at mande op, kan du som underentreprenør optimere dit arbejde og nå din deadline - simpelthen ved at udnytte alle hjørner af byggepladsen og sikre at ingen aktiviteter kolliderer. Det giver alle underentreprenører tid og plads til at arbejde i et godt flow uden forstyrrelser og gør det muligt at holde en god akkord.

Det er vigtigt med et godt flow for alle underentreprenører for at tidsplanen bliver overholdt.

Den datadrevne maskine bag tidsplanen og den visuelle visning af konsekvenserne af forsinkelser gør det meget nemmere at forstå behovet for eksempelvis at mande op eller ned. Der er færre skænderier og håndværkerne er galde for at kunne holde deres akkord og gode flow. Gantt-planlægning giver ofte huller med spildt tid og ventetid.

Som underentreprenør kan du finde fred i arbejdsdagen og behøver ikke at rende tilfældigt rundt på pladsen for at finde et ledigt hjørne, hvor du kan arbejde. Du har altid et bestemt sted på et bestemt tidspunkt udelukkende til dig med ro og fred til at gøre dit arbejde ordentligt. Det giver dig en mere tilfredsstillende arbejdsdag med gode resultater og god kvalitet.

Du kan endda belønne din hovedentreprenør eller bygherre med en bedre pris, hvis de impementerer takt time, uden at du løber en ekstra risiko. 

 

Are you in need of assistance with Location-based Scheduling?

Discover the game-changing advantages it brings to your construction site. Enjoy enhanced efficiency, cost savings, environmental sustainability, and proactive issue detection. Don’t overlook the transformative benefits this approach provides. Take the initiative to integrate Location-based Scheduling into your projects today.

Our team is prepared to support you every step of the way!

Find our skilled team in Location-Based Scheduling here.

Kristian Birch Pedersen

Kristian Birch Pedersen

Adm. Direktør og Indehaver

Civilingeniør, Master i IT, ph.d.
+45 53 55 59 19
kbp@exigo.dk